| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Bibliografía ALFIN

Page history last edited by Nieves Gonzalez 14 years, 4 months ago

Proyecto PuLLS

Al web de la Gerčncia de Serveis de Biblioteques ja es pot accedir al text de les conferčncies pronunciades durant la presentació dels resultats del projecte PuLLS, organitzada per l'Ŕrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ŕrea d'Educació i de la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals, el 20 de novembre del 2007. S'hi pot trobar, entre altres, la pončncia en matčria d'alfabetització informacional de Cristóbal Pasadas, bibliotecari de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Granada, així com també un document audiovisual elaborat pel Canal Catalŕ Central sobre les proves pilot del curs "Troba el Nord" entre els voluntaris del municipi de Sant Joan de Vilatorrada.

 

Recordem que el PuLLS (Public Library in the Learning Society, és a dir, Biblioteca Pública en la Societat del Coneixement) és un projecte europeu, emmarcat dins del programa Sňcrates, que ha treballat en el desenvolupament dels ciutadans perquč siguin competents en informació i ha cercat un model europeu de biblioteques com a centres d'aprenentatge obert. Desenvolupat d'octubre del 2004 a desembre del 2006, ha comptat amb la participació d'un total de set paďsos (Paďsos Baixos, Regne Unit, Dinamarca, Finlŕndia, Espanya, Alemanya i Eslovčnia).

 

Trobareu els materials a: http://www.diba.cat/biblioteques/treballenxarxa/quefem/xarxabiblioteques/projectepulls.asp

 

 

Revista sobre ALFIN

Communications in Information Literacy.

 

Integracion de Wikipedia en ALFIN

 

Tutoriales sobre ALFIN de la Bca de la Universidad de Texas: http://www.lib.utexas.edu/services/instruction/index.html

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.